Cập nhật tiến độ – Địa ốc vinahomes -Đất Xanh Miền Bắc